Joel Halldorf: Jag har inte ifrågasatt Dagens linje

De reaktioner som min ledare skapat visar hur känslig denna fråga är i delar av kristen­heten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Svar direkt: Tack till Daniel Wärn för hans replik på min ledare (Dagen 18/3). Wärn menar att texten var otydlig, men den var mycket tydlig i det som var dess ärende: att frågan om homosexualitet inte kan avgöras genom hänvisning till enbart ”en eller ett par bibelverser”, utan i stället måste hanteras utifrån en etisk och teologisk helhetssyn – ”givetvis på Bibelns grund”, som jag skrev.

Vidare menade jag att avvisandet av homosexualitet kommer bli obegripligt för nästa generation om inte en sådan djupare bearbetning sker.

Jag påstår aldrig att en sådan utveckling är önskvärd, jag ifrågasatte aldrig Dagens linje i frågan – och jag har absolut aldrig uppmuntrat tolkningar som går emot bibeltexterna, som Wärn hävdar.

Det jag skriver ligger i stället helt i linje med hur till exempel Pingströrelsens teologiska nätverk närmat sig frågan, i skriften Homosexualitet och kristen tro:

”I sökandet efter en teologisk hållning i frågan om homosexualitet märker vi snart att den är komplex. Vårt ställningstagande till frågorna beror på den tros- och livstolkning som formas av flera pusselbitar. Det handlar alltså inte bara om att ta ställning i en enskild fråga, utan om att söka en helhetssyn, en genomtänkt teologisk hållning på en rad olika områden.” (s 7)

Men de reaktioner som min ledare skapat visar hur känslig denna fråga är i delar av kristenheten, och hur svårt det därför är att samtala sansat om den. Min ledartext som uppmanade till ett fördjupat samtal, men väckte bestörtning för att den inte tydligt ”tog ställning”.

Detta är komplexa och spännande frågor, med många dimensioner. Så låt oss föra samtalet – men inte drivna av rädsla och ängslan, utan av nyfikenhet och kärlek till sanningen.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner