KD har väl utvecklad ideologi

KD har en speciell och välutvecklad ideologi med ett aktningsvärt idéhistoriskt djup, menar artikelförfattarna i en
replik till Malin Appelgren och Thorbjörn Larsson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Vi har aldrig hävdat att KD ska gå åt vänster och vi har självfallet aldrig förespråkat centralstyrning och avståndstagande från marknadsekonomin. Förvaltarskap, fri företagsamhet och socialt ansvarstagande är hedersbegrepp för kristdemokrater. Men vi menar att KD faktiskt har en speciell och välutvecklad ideologi med ett aktningsvärt idéhistoriskt djup.

Ideologier är sällan lämpade för kortfattade repliker men det Kristdemokratiska Studentförbundet har i skriften En introduktion till kristdemokratisk filosofi på ett tiotal sidor lyckats presentera ideologins huvuddrag.

Här i kort sammanfattning:

Enligt den kristdemokratiska filosofin har människan inte bara fysiska eller materiella behov, utan även själsliga och andliga sådana. Idén om människan som enskild och unik – men i behov av ett liv i gemenskap med andra – är således central. Detta kontrasterar gentemot den individualistiskt färgade liberalismen, liksom den kollektivistiskt fokuserande socialismen. Till skillnad från dessa ideologier bejakar den kristdemokratiska filosofin nämligen betydelsen av de små och naturliga gemenskaperna.

Det ter sig löjligt att vi försöker värna kristdemokratin genom att skapa en alldeles egen politisk nisch, hävdar Appelgren och Larsson. Vi har inte ens varit i närheten av en sådan absurd tanke. Uttalandet ger ett intryck av att Appelgren och Larsson menar att kristdemokratins ideologi, som den också redovisas i KD:s Principprogram, ska överges.

Vi är inte emot en ökad roll för civilsamhället, tvärtom. En av oss hade som huvudtema i sitt personvalsmaterial för valet 2010: Stärk civilsamhället. Stimulera Solnabornas ideella engagemang och enskilda initiativ. Dess resurser och möjligheter ska frigöras och uppmuntras och delvis verka med stöd av staten.

Vi har varnat för att KD ska lanseras och profileras som ett högerparti. Det är strategiskt oklokt och riskerar att KD under lång tid förknippas med de privilegierades parti och ett samhälle med klyftor.

I debatten har det hävdats att det är klassisk vänsterretorik att påstå att högern kännetecknas av egoism, samhällsklyftor etc. Må så vara, men vi måste också leva i en politisk realitet. Har Appelgren och Larsson inte noterat statistiken om den ökande fattigdomen, verifierad av både SCB och Svenskt Näringsliv?

Om vi går ut på gatan och frågar folk vad högerpolitik är blir inte svaret Appelgrens och Larssons: gränsdragningen mellan medborgaren/civilsamhället och staten.

Det kan möjligen rymmas i en statsvetaranalys, typ Hans L Zetterberg, men vi är ganska övertygade om att folkflertalets uppfattning är en annan och den handlar om att högern står för ännu mer för dem som redan har.

Hur kommer det sig att kristdemokratiska debattörer använder vänsterns argumentation? undrar Appelgren och Larsson. Hur kommer det sig att kristdemokrater använder högerns argumentation? undrar vi.

Varken partistyrelse eller verkställande utskott – än mindre ett riksting – har fattat beslut om att partiet ska lanseras som ett högerparti. I Strategidokumentet 2014 framhålls att KD ska vara ett tydligt och ledande borgerligt parti, med förväntade väljare till höger på höger-vänsterskalan. Det betyder inte, hoppas vi, att partiet ska driva högerpolitik även om vi inser att delar av KD:s politik kan placeras till höger på den bristfälliga höger-vänster-skalan.

Har vi helt förlorat tron på kristdemokratins ideologi? Självfallet måste ideologin motsvaras av en bra sakpolitik då det i hög grad är just sakpolitiken som avgör väljarens val av parti.

Sune Olofson,
medlem i KD, reporter och debattredaktör vid SvD 1981–2009
Kjell-Erik Selin,
styrelseledamot KD:s lokalavdelning Stockholm-Norrmalm, bokförläggare
Kent-Rune Sjöholm,
ledamot (KD) Solna kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnd, nationalekonom

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner