Påven ska inte ha Andens plats

Ulf Ekmans syn på kristen enhet är enligt min mening en katolsk partsinlaga och stämmer inte med Bibelns undervisning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Enligt Bibeln finns enheten i Kristus och den enheten kommer man in i genom den nya födelsen. Genom att bli född på nytt blir de troende ett i Kristus och det finns alltså inget som människor kan tillägga eller göra för denna enhet. De troendes enhet är primärt en andlig verklighet och har egentligen inget med kyrkor eller samfund att göra, utan dessa har bland annat tillkommit av praktiska skäl.

Vad vidare gäller Ulf Ekmans påstående att den Katolska kyrkans påve har i uppdrag att vaka över läran och skydda tron, är i mina ögon att tilldela en människa den uppgift som Jesus sagt åvilar den helige Ande. Tyvärr Ulf Ekman, den Katolska kyrkans påve är inte kvalificerad för uppgiften. Det fordras himmelsk kvalifikation. Dessutom faller beteckningen Kristi ställföreträdare, som Ekman hänvisar till som en beskrivning av påvens uppdrag, under samma kategori och är som Bibeln lär redan ett av den helige Andes uppdrag.

Till sist. Det är inte som Ulf Ekman påstår en vanföreställning att påven beskrivits som Gud på jorden. Jag menar inte att nuvarande påve, eller senare tiders påvar, skulle ha sagt detta men den som tagit del av påvehistorien vet att denna beteckning för påverollen har före­kommit inom den romersk katolska kyrkan.

Torbjörn Göransson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Musse Hasselvall. 
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Premium Många pastorer säger upp sig före pensionsåldern.
Foto: Stefan Spassow
Foto: Stefan Spassow