Så hotas yttrandefriheten

Världens största muslimska organisation, OIC, vill påverka USA att ensidigt fördöma kritik av islam. Det hävdar Claes-Göran Bergstrand.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det har förts en debatt i Dagen om huruvida man får eller ska kritisera muslimer och islam. Den är viktig med tanke på det mångkulturella samhälle vi lever i. Samtidigt är den svår att föra då det berör individers tro såväl som politiska system och religiös ideologi. Man måste hålla isär kritik av islam och hur vi bemöter muslimer. Vi har anledning att kritisera islam som religion men det ska ske med kunskap och respekt.

I vårt möte med muslimer är det viktigt att presentera Bibelns Jesus. Men vi får inte vara arroganta utan möta dem i ödmjuk kärlek. Det har betydelse att vi framhåller fakta om islam som religion och ideologi. Men det måste inte ske provocerande. Att rita rondellhundar eller bränna Koranböcker är bevisligen inga bra metoder för att stärka yttrandefriheten. Fyra unga arabiska demokratiaktivister från Egypten, som besökt Sverige, har själva utmanat censuren där. De säger klokt "Att ta upp en religion till diskussion är okej, men aldrig att förolämpa den." (SvD 21/9).

Vi behöver inte skämmas eller vara återhållsamma i kontakten med muslimer. Samtliga av de före detta muslimer som jag mött i Sverige, och haft förmånen att döpa till Kristus, har uttryckt sin glädje över den känsla av frihet de upplever som kristna. De har inte vetat om att det finns en sådan frihet förrän de tagit emot Jesus som Herre i sina liv. De flesta muslimer som kommer till Sverige har ju flytt undan krig och förtryck och de är naturligtvis inga terrorister.

Men det finns grupperingar inom islam som strävar efter världsherravälde. Många av dem är inte främmande för att använda terror som vapen i den strävan. Dessa grupper är verksamma i många länder, även i Europa och Skandinavien. Enligt en TT-rapport verkar den radikala islamistiska rörelsen Hizb ut-Tahrir i England och Danmark. Deras målsättning är att upprätta ett muslimskt världsomspännande kalifat, ett herravälde över hela världen.

I västliga demokratier pågår mer eller mindre hemliga kontakter med muslimska företrädare som utövar påtryckningar på myndigheter och religiösa organisationer i syfte att tona ner kritik av islam och kristen evangelisation bland muslimer. Samtidigt tilltar islamsk mission i Europa där det delas ut tiotusentals Koranböcker. Västerländska ledare bör i dessa kontakter betona innebörden och vikten av yttrandefrihet för alla människor.

Den 12-14 december 2011 var USA:s utrikesdepartement värd för en internationell konferens som hölls bakom stängda dörrar, för att tillsammans med medlemmar från OIC (Organization of Islamic Cooperation) diskutera införandet av Resolution 16/18, vilken innehåller åtgärder för att bekämpa religiös "intolerans, negativa stereotyper och stigmatisering."

Företrädare för OIC vill kriminalisera all kritik och hädelse riktad mot islam i Amerika. Kan detta möte vara en av orsakerna till president Obamas tama reaktion på våldsamheterna mot amerikanska medborgare och deras egendom i samband med den hädelsevideo som utgått från USA?

OIC är världens största muslimska organisation med 56 medlemsstater och är den andra största mellanstatliga byrån inom FN. De har stort inflytande och siktar mot att införa en internationell lag som förbjuder kritik av islam. Enligt Egypt Independent sa Arabförbundets chef Nabil al-Araby i Kairo (19/9), att OIC, EU och Afrikanska unionen haft samtal och är nära att formulera ett internationellt avtal som förbjuder och straffar hädelse och förolämpningar mot religiösa personer (läs muslimer).

Om detta lyckas är det, för det första ett brott mot vår mänskliga rättighet om yttrandefrihet, och för det andra skulle den som i skrift eller tal uttrycker kritik mot islam kunna straffas som kriminell. En sådan lag måste förhindras.

Med anledning av att muslimer i Sverige konverterar till kristen tro gör muslimska företrädare påtryckningar på de islamiska trossamfunden att ta upp denna fråga med Sveriges kristna råd (SKR) i syfte att aktiv kristen mission bland muslimer omedelbart ska upphöra. Hittills har man inte haft framgång med detta krav, så långt jag vet. Däremot har enskilda biskopar och präster (kanske också frikyrkopastorer) gått ut med rekommendation till sina församlingar att man inte ska evangelisera bland muslimer.

Det kan inte vara rimligt att islam ska ha en gräddfil i avseendet att vara undantagen från kritik. Våra politiker måste vara vaksamma och mycket tydliga när det gäller detta. Och det bör inte vara efterföljansvärt att avstå från att evangelisera bland muslimer. Som kristna har vi en svår men viktig uppgift att i alla sammanhang förmedla Kristi kärlek och sanning.

Claes-Göran Bergstrand, Baptistpastor

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe