Svar direkt: Totalförbud mot aborter som grund är kontraproduktivt på flera sätt

Kristna värdepartiet ger sig in på den politiska arenan som ett utpräglat enfrågeparti för vilket målet är ett totalförbud mot aborter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det är i sig, som jag också framhöll i min ledare, en uppfattning som det är fullt legitimt att hysa och att propagera för, oberoende av hur många som delar den eller hur mycket på tvärs mot tidsandan den går.

Men att lägga den som grund för ett politiskt parti är kontraproduktivt på mer sätt än ett.

För det första: I nuvarande opinionsläge kan Kristna värdepartiet bli det halmstrå som knäcker KD-kamelens rygg och i förlängningen leda till ett maktskifte i rödgrön riktning. Sverige skulle då få en regering som definitivt inte har för avsikt att problematisera de höga svenska aborttalen och försöka göra något åt situationen. Kvar som abortkritiker i riksdagen blir endast Sverigedemokraterna.

För det andra, och mer allvarligt: Även om Kristna värdepartiet kan beundras för sin ståndaktighet och principfasthet är politik inte bara att envetet hålla fast vid en ideologi utan också att försöka utöva det möjligas konst. Genom att i partiprogrammet låsa sig för en extrem hållning stänger man dörren för och gör till motståndare inte bara förespråkarna för fri abort utan alla oss som är allvarligt oroade över att abort inte längre ses som en yttersta möjlighet i en ohållbar situation utan som en rättighet som inte får ifrågasättas.

Kristna värdepartiets besvikelse över att Kristdemokraterna inte har agerat för att reducera aborttalen i Sverige delas av många, däribland undertecknad. Den metod som partiets grundare valt för att uttrycka sitt missnöje har däremot inte förutsättningar att bära god frukt.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe