Till himlen direkt efter döden?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

När jag nyligen var med på en begravningsgudstjänst nämnde pastorn att den som hade dött väntar på uppståndelsen från de döda, men även att den döde hade farit till himlen. Något förvirrande kan det tyckas med ett sådant otydligt budskap.

I Dagen den 26 februari förekom under rubriken ”Till minne” några rader om den välkände pastorn Arne Höglund och skribenten försäkrade att ”Nu vet vi att Arne är i Guds härlighet.”

I samband med min mors begravning för snart femton år sedan gav jag själv uttryck för tron på de dödas omedelbara färd till Guds himmel/härlighet, men har sedan dess varit tvungen att revidera min tro.

Som kristna bör vi fråga oss vad Bibeln lär om vad som händer efter döden och i denna står att ”Gud … ensam är odödlig” och att de som avlidit inte får odödlighet i samband med sin död, utan först när Jesus kommer tillbaka.

Paulus uttrycker det med följande ord: ”Vi skall alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.”

Enligt Paulus är det alltså uteslutet att människor innan Jesu återkomst får odödlighet. Någon färd till Guds härlighet är det heller inte fråga om innan Jesus kommit tillbaka och uppväckt de som dött i tron på honom samt förvandlat de troende som då ännu lever.

Vi som är kristna och säger oss tro på Guds ord bör inte föra vidare ett mänskligt påfund, som för en tid sedan ledde till att man i en av kvällstidningarna kunde läsa ”Hon dansar nu med änglarna.”

Vid ett annat tillfälle skrev en annan kvällstidning om en avliden idrottsman att ”Han blickar ned från sin himmel.” En känd skidåkerska yttrade under senaste VM I Falun om sin farmor att hon är “säker på att hon sitter där uppe och vinkar.”

Visst kan sådana övertygelser innebära en tröst i sorgen efter en kär vän eller anhörig, men de innebär en uppenbar risk för att råka hamn i spiritismens bedrägliga nät.

Torbjörn Göransson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Sara Waldenfors (S) företrädde kyrkolivsutskottet under debatten om Alpha på kyrkomötet.
Foto: Svenska kyrkan
Foto: Svenska kyrkan