Vänsterpartiet ser föräldrarna som ett hot

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Maxtaxan på dagis har debatterats mycket. I samma reformpaket ingår även den ”allmänna förskolan”. Den innebär att fyra- och femåringar har rätt till 15 timmars gratis förskola i veckan. Prissänkningarna fortsätter alltså, först maxtax och nu det här. Men prissänkningen gäller bara dagis, barn hos dagmamma ska inte få del av avgiftssänkningen. Regeringens linje är tydlig: alla barn i förskola. Inte mycket utrymme för variation eller egna lösningar.Så långt dagsfärsk politik. Jag undrar vilken ideologi som ligger bakom den ”allmänna förskolan”. I Nya Dagen (30/8) beskriver Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster, Sverige om tjugo år. Hans beskrivning är bitvis rent ut sagt skrämmande. När det gäller barnomsorgen ser Ali Esbati framför sig att en obligatorisk förskola byggs ut och omfattar alla barn från tre år. Han vill alltså sänka skolplikten från sju till tre års ålder. Det schemalagda livet kryper allt längre ner i åldrarna.Räta led och röda halsdukar således. Ali Esbati säger: ”Det är farligt att se barnen som en exklusiv egendom till föräldrarna. Det är en förlegad samhällssyn som ofta leder till väldigt stora problem för barnen i samhället.” Hans resonemang är i linje med Schymans prat om ”död åt familjen”.Låt mig säga detta väldigt tydligt: Det är en avgrund som skiljer kristdemokraterna och vänsterpartiet i synen på familj och föräldrar. De ser föräldrarna som ett hot och familjen som en farozon, vi ser föräldrarna som barnens starkaste stöd och största trygghet.Åter till den obligatoriska åldersgränsen. För några år sedan diskuterade riksdagen att sexårsverksamheten (lekis) skulle bli obligatorisk. På grund av starkt folkligt motstånd genomfördes inte förslaget. Nu drömmer Ung Vänster alltså om ännu lägre åldersgränser. Frågan är var vänsterpartiet står i denna fråga. Kommer den allmänna förskolan att bli den obligatoriska förskolan om vänsterpartiet får bestämma?För oss kristdemokrater är förskolan en viktig del av barnomsorgen, men inte den enda omsorgsformen. Väl fungerande förskolor kan vara en fröjd att se, fråga några av förskollärarna som är medlemmar i kristdemokraterna. Men dagis passar inte alla barn, och dagis passar inte alla familjesituationer. Därför behövs valfrihet och flexibilitet. Därför går vi till val med förslag om ett barnomsorgskonto för de barn som inte går på dagis.Vänstern vill bara ge stöd till dem som lämnar barnen på kommunala dagis. Vi vill ge stöd till alla, oavsett hur man ordnar sin barnomsorg. Det är rättvist. Och det är bäst, för barnen.
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.