Vår tanke om Maria är högre än evangelikalers

Antingen har Anden systematiskt svikit kyrkan sedan begynnelsen, eller också förvaltar hon en insikt som alla kan ta del av.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Teologie kandidaten Erling Medefjord beklagar (den 31 maj, den dag då katolska kyrkan firar Marie besök hos Elisabet) att påven Franciskus, som enligt honom har gjort en del positiva saker, inte avskaffar två katolska dogmer. Den om jungfru Marias syndfria tillblivelse och den om hennes förhärligande efter döden. Medefjord har följaktligen inte förstått att påvar inte förfogar över den katolska kyrkans lära, bara uttolkar den. Franciskus kan inte införa eller avskaffa några dogmer, bara förtydliga kyrkans redan existerande trosövertygelse.

Att den katolska och de ortodoxa kyrkorna (med andra ord alla kristna fram till 1500-talet) har en högre tanke om Maria, Guds moder, än evangelikaler, det är ett faktum, och det skulle inte leda någonvart om vi i tidningsspalterna börjar diskutera tolkningen av olika bibelställen när det gäller Maria, eftersom vi uppenbarligen inte har samma utgångspunkter. För den katolska kyrkan gäller inte principen ”Skriften allena”, som för övrigt är omöjlig att tillämpa konsekvent: den står inte i Skriften, och inte heller de mest hängivna anhängarna av den bränner häxor, tvingar kvinnor att be med täckt huvud eller förbjuder dem att undervisa och tala i församlingen, eller tvättar obligatoriskt varandras fötter. Katolska kyrkans lära har utvecklats under 2000 år, organiskt, i förlitan på Jesu löfte om att Anden skall leda den in i hela sanningen. Detta har alltså skett under århundraden av bön, meditation, reflexion, diktning, förkunnelse, firande och from praxis. Det tydligaste uttrycket för kyrkans lära finns i hennes liturgi, gudstjänstens böner och handlingar. Det är vår övertygelse att kyrkan inte kan ta miste eller har blivit förd bakom ljuset i det väsentligaste.

Om man principiellt förnekar att det finns någon annan källa till visshet utom Bibeln (i den egna personliga tolkningen), då blir det mycket svårt att fortsätta debatten, eftersom man då har skaffat undan den gemensamma plattformen, kyrkans samlade troserfarenhet under 2000 år. Antingen har Anden systematiskt svikit kyrkan sedan begynnelsen, eller också förvaltar hon en insikt som alla kan ta del av, om de bara är villiga att lära sig att se på världen och på de andra med öppenhet för att lära sig något nytt.

Jag föreslår att Erling Medefjord läser den bok av påven Franciskus som han hänvisar till med en sådan öppenhet. Ingen tvingar honom att tro som påven, men han kan åtminstone lära sig hur katoliker och ortodoxa ser på den kvinna som enligt hennes släkting Elisabet är mer välsignad än någon annan kvinna på jorden, för att anknyta till den heliga Skrift, den auktoritet som alla kristna erkänner som normerande.

Anders Piltz, författare, teolog och katolsk präst

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.