Yoga ”smygs” inte in i skolan

Vi ska inte bedriva en häxjakt på kulturella företeelser, svenska eller utländska, bara för att de har sitt ursprung i religion. Det menar skolborgarrådet Lotta Edholm i Stockholm, apropå debatten om yoga i skolan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ulf Sundkvist går i en ledarkrönika till angrepp mot mig för att jag anser att yoga kan utövas i stadens skolor. Sundkvist skriver ”När den kommunala Östermalmsskolan smyger in yoga på schemat göms de religiösa anknytningarna undan och förnekas”.

För det första ”smygs” inte yoga in på våra skolor. Det sker helt öppet och jag anser att det är utmärkt att skolor använder sig av träningsformer som alla barn kan utöva och där inte tävlingshets står i fokus. För det andra finns det många traditioner som har sitt ursprung i religion, men som så småningom alltmer kommit att bli en del av det gemensamma kulturarvet. Det är sant att yoga har sitt ursprung i hinduismen, men det vi kallar yoga i Sverige i dag är oftast en västerländsk anpassning som i stort går ut på fysisk aktivitet.

Många av de aktiviteter vi ägnar oss åt i dag har sitt ursprung i religioner. Till exempel så firas lucia i de flesta kommunala skolor i Sverige utan att detta bryter mot skollagens skrivningar om religionsfrihet – högtiden har gått från att vara en religiös högtid till att vara en kulturtradition.

Detta går igenom i samhället i stort – i Sverige firar ateister, judar och muslimer den ursprungligen kristna högtiden julen. Man äter julmat, lyssnar på julsånger etcetera utan att för den skull utöva en religion.

Självklart ska den svenska kommunala skolan vara fri från religionsutövande, men vi får för den sakens skull inte bedriva en häxjakt på kulturella företeelser, både svenska och utländska, som har sitt ursprung i religion.

Ulf Sundkvist är också upprörd över att han inte tilläts starta en fristående förskola på kristen grund. Genom att blanda äpplen och päron görs jag därmed ansvarig för ett beslut som skedde långt från Stockholms stad. I Stockholm har vi en stor mångfald bland våra fristående utövare, både religiöst och pedagogiskt. Alla ansökningar behandlas här på samma sätt och det är förskolans pedagogiska kvalitet som står i fokus.

Som liberal tycker jag det är viktigt att skolan är fri från religionsutövande, men jag anser också att det är viktigt att vi inte polariserar samhället genom att kategoriskt försöka ta bort det som har sitt ursprung i olika religioner. De senaste årens högljudda debatt i denna fråga har knappast hjälpt förståelsen mellan olika grupper i Sverige.

Lotta Edholm (FP), skolborgarråd Stockholms stad.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KONVERTITEN ABBAS
Joakim Hagerius.
Foto: Natanel Gindemo
LUCIA
Staten och Svenska kyrkan
Kyrkominister Marita Ulvskog och ärkebiskop KG Hammar på 1998 års kyrkomöte i Sigtuna.
Foto: Ulf Palm/TT
Foto: Ulf Palm/TT
Foto: Francois Mori
Foto: Francois Mori