Engelska kyrkan uppmanas arbeta mer för kvinnligt ledarskap

En grupp inom Engelska kyrkans synod uppmanar kyrkan att se över sina strukturer och arbeta för fler kvinnor i ledande positioner.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!