Till minne: Ellen Hedin

Vår mamma Ellen Märta Christina Hedin, född Söderberg, har den 7 december 2017 avlidit vid en ålder av 69 år. Vi som sörjer henne närmast är maken Sten-Gunnar, barnen Anna-Maria, Miriam, Sofia, Johan och Emelie med familjer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

”När mammor dör, då för­lorar man ett av väderstrecken. Då förlorar man vartannat andetag, då förlorar man en glänta.” (Göran­ Tunström).

Vår mamma förstår ni, hon hade de vackraste av händer, de tryggaste av ögon och bland de ärligaste av människohjärtan. Det är det vi nu måste lära oss att leva utan, tidigare än vi kunde ana.

Mamma var en kvinna som är svår att med några få ord beskriva. Hon lät sig inte fångas in i enkla formuleringar och allt hon tog sig för gjorde hon fullt ut och helhjärtat och hon följde alltid det hennes hjärta kallade henne till, även om det inte alls var vad andra förväntade sig att hon skulle göra. Samtidigt som hon lade ned själ och hjärta i sin omsorg om oss barn och var ett osvikligt och outtröttligt stöd till vår pappa i hans många uppdrag, utbildade hon sig till busschaufför och vid 45 års ålder också till mikrobiolog. Om kvällarna somnade vi till ljudet av symaskinens surr, varvat med doften från lödkolven under hennes kurser i fordonselektronik. Vår mamma fortsatte att möta livet med samma outtröttliga energi genom allt, med en förmåga att med små medel sätta den vackraste av guldkant på tillvaron.

Mamma präglades tidigt av att leva med i omsorgen för sjuka och äldre på de vårdhem som mormor Signhild ansvarade för. Hon hade hjärta för människor som i perioder i livet behövde extra omsorg. Hon kunde ta behövande flyktingar under sitt beskydd eller välkomna fosterbarn in i familjen.

Vår mamma lämnar ett outsägligt tomrum efter sig, kvar hoppas vi så innerligt att hon hos oss även lämnat sin förmåga att välja. Välja att se det som går och välja att vara stark när det gäller. Sån var hon, vår mamma. Hon levde som Nils Bolander skriver: ”Det största är inte att slippa plåga och skonas från ångest och ve. Det största är makten att utan att fråga kunna lida och le.”

När hon tröstat oss med att det som ser svart ut faktiskt inte kommer att stanna i det mörka kunde vi verkligen tro henne. Hon om någon visste. Vi önskar också att hennes ovilja att imponeras av människor som ville imponera har satt sina spår i oss. Att kunna se det som är viktigt på riktigt.

Vår älskade mamma älskade livet och fick dock i det sista inte som hon ville, men hon valde att kämpa. Hon som ville allt, men även högt värdesatte det lilla och fann lyckan som bar och bär oss alla.

Anna-Maria Carlsson, Miriam Hedin Yangbyn, Sofia Winerdal, Johan Hedin Emelie Hedin

Foto: Privat