Forskare i Oxford ska granska kristna reliker

Det är inte bara Indiana Jones och Da Vinci-kodens Robert Langdon som har fascinerats av reliker. Nu har även universitetet i Oxford inrättat en religionshistorisk forskningsenhet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!