Förskolechef Jennie Texén: Granska skolorna hellre än förbjud religiösa uttryck

Det hade varit bättre att börja med en starkare tillsyn av konfessionella skolor än att förbjuda religiösa inslag i skolorna. Det tycker Jennie Texén, förskolechef i Öckerö församling.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Inom Öckerö församling har man ännu inte hunnit reflektera så mycket kring S-förslaget att stoppa alla religiösa inslag, även på förskolor. På ön finns både kommunala förskolor och fristående, berättar Jennie Texén.

Församlingens förskola är en av de största inom Svenska kyrkan och har över 90 barn. Även Pingstkyrkan har en förskola.

Tar hand om stor del av kommunens barn

Tillsammans står de fristående förskolorna för 40 procent av kommunens barnomsorg.

Jennie Texén påpekar att man redan är underställda skollagen, som är tydlig om konfessionella inslag.

– Vi har aldrig upplevt att det är något problem och vi har en god dialog med kommunen, säger hon.

"VI har stort förtroende från föräldrarna"

– Vi lägger mycket tyngd på värdegrundsfrågorna. Och det kuggar fint ihop med både läroplan och skollag. Vi har ett stort förtroende från föräldrarna och vi värnar om det.

"Farligt att generalisera"

– Jag tycker att det bör finnas valfrihet för medborgarna att välja förskola och det kanske hade varit bättre att börja med en starkare tillsyn kring konfessionella skolor. Att generalisera är lite farligt.

– Men det här är ett förslag på en partikongress, så själv tar jag det lite lugnt. Jag drar inga stora växlar på det just nu, säger Jennie Texén.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar