Frälsningsarmén: Andelen yngre hemlösa ökar

Gruppen hemlösa har förändrats. Det menar både Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission. Ett missbruksproblem är inte längre självklart, nu är låg inkomst en vanlig orsak till att stå utan bostad.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Många associerar kanske en hemlös till en nedsupen medelålders man och så har det också länge sett ut. Men den senaste tiden har verkligheten förändrats. Nu ser socialarbetare en utveckling mot att alltfler barnfamiljer, kvinnor och fattigpensionärer befinner sig i en akut bostadssituation.

– Andelen yngre personer tycks öka och det kommer även fler kvinnor till våra sociala hjälpcenter, vilket är väldigt sorgligt. Det handlar om fattiga personer och inte främst människor med missbruksproblem. Akut hemlöshet har blivit ett ekonomiskt problem, säger Leif Öberg, utvecklingschef för Frälsningsarméns sociala institutioner.

Han pratar om en ”desperat situation” även när det gäller papperslösa. Med sina knappa resurser har Frälsningsarmén svårt att hinna möta alla behov.

– Den här gruppen kommer kraftfullt att öka närmsta tiden i takt med att fler får avslag på sina asylansökningar. De har ofta väldigt många akuta basbehov som de behöver få tillgodosedda, säger Leif Öberg.

Fungerar som medlare

Förutom att hålla sina sociala center och mötesplatser öppna, dela ut mat och tillgodose de basala behoven så får Frälsningsarmén även vara medlare mellan den utsatte och de berörda myndigheterna.

– En människa som är hungrig, bostadslös och kanske inte har full koll på sin administration får inte alltid den hjälp den har rätt till. Det handlar alltför mycket om att hålla på principerna, men så kan man inte alltid tänka när det handlar om människor som är utsatta på olika sätt.

Billigare bostäder och politiskt ansvarstagande är två ingredienser som måste till för att nöden ska minska, menar Leif Öberg.

Stockholm Stadsmission håller med. Enligt deras senaste hemlöshetsrapport som kom igår så slarvar hälften av Sveriges kommuner när det gäller att ta ansvar för bostadssituationen. En majoritet av kommunerna saknar uppdaterade riktlinjer som bostadsförsörjningslagen kräver, för att kunna angripa hemlösheten. Rapporten visar också att en av orsakerna till den ökade hemlösheten är låga inkomster.

Tuff bostadsmarknad

– Bostadsmarknaden har blivit så tuff att nya samhällsgrupper nu hamnar i hemlöshet. Det handlar om grupper där inte psykisk ohälsa och beroendeproblematik är huvudorsaken till hemlöshet, utan där orsaken snarare är låga inkomster, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Byggtakten är fortsatt lägre än befolkningsutvecklingen och det byggs för få billiga bostäder, menar man. En av lösningarna på problemet är enligt organisationen att regeringen sätter press på kommunerna så att de faktiskt använder sina bostadspolitiska verktyg.

– Att mindre än hälften av landets kommuner följer bostadsförsörjningslagen är inte acceptabelt. Bostad är en mänsklig och medborgerlig rättighet, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Lagstifta om en nationell tak-över-huvudet-garanti, sätt upp mål för antalet bostäder för ekonomiskt svaga hushåll och inför metoden bostad-först-modellen i hela landet är några av de konkreta åtgärder som Stadsmissionen föreslår för att minska hemlösheten.

Fakta:

Fakta: Gruppen hemlösa förändras

Kvinnor, yngre personer, barnfamiljer och fattigpensionärer utgör en allt större del bland de akut bostadslösa.

I dag är det inte längre självklart att ett missbruk ligger till grund för hemlöshet. För låg inkomst blir en allt vanligare orsak.

Stockholm Stadsmission och Frälsningsarmén kräver att regeringen pressar på kommunerna så det blir fler billiga bostäder.

Lilla Erstagården