Helge Fossmo får vänta på sin frihet

Hovrätten river upp tingsrättens beslut att tidsbestämma straffet för dåden i Knutby.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Från beskedet att ha fått sitt livstidsstraff tidsbestämt till 24 år så ser framtiden nu något mer oviss ut för Helge Fossmo. Det är Göta hovrätt som har rivit upp beslutet från Örebro tingsrätt från oktober förra året.

Där kom beskedet om ett tidsbestämt straff, och ett tidsschema för utslussning och villkorlig frigivning, något som då såg ut att bli av år 2020.

Återfall i brott osäker

Men frågan om att Helge Fossmos livstidsstraff ska tidsbestämmas var för tidigt väckt, resonerar hovrätten, som även bedömer att risken för återfall i brott är osäker. Därmed får ”Knutbypastorn” vänta på datum för sin frigivning.

– Jag tycker att det är ett bra beslut. Det är så jag har resonerat både i tingsrätten och i hovrätten, säger chefsåklagaren Tomas Olsson till TT.

Helge Fossmos advokat Anton Strand tycker att hovrätten agerar fel, och väljer att lyfta fram en praxis från Högsta domstolen, som säger att det inte finns några hinder för att bestämma en strafftid långt innan frigivning.

Rätt av få straffet prövat

Helge Fossmo har suttit inspärrad så pass länge att han har rätt att varje år få sitt straff prövat, men som situationen ser ut nu anser hans advokat att det troligtvis dröjer två till tre år till nästa gång.

– Det är inte meningsfullt att begära en ny prövning innan dess, säger Anton Strand.

Dagen var med vid rättegången i Örebro tingsrätt förra året då Helge Fossmo framträdde. Han redogjorde då bland annat för sin kristna tro, och om han funderade på att tillhöra en församling efter fängelsevistelsen.

– Jag är fortfarande troende och som kristen är det naturligt att tillhöra en församling. Jag vill kunna besöka gudstjänster, och hitta en miljö som är sund, sa Helge Fossmo då.

Kulturen i församlingen

Någon ledarfunktion i en församling sa han sig dock inte vara intresserad av.

Helge Fossmo menade i tingsrätten att han i Knutby drabbats av ”sektsjuka”, och att de brott han gjorde sig skyldig till hängde ihop med kulturen församlingen.

– Jag är en annan person i dag än jag var 2004, hävdade han i tingsrätten.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar