Knutbyledare slår tillbaka mot kritik

Uppsala. "Med (själv)kritisk blick på Knutby - fem år efteråt". När Uppsala universitet inbjöd till samtals-och diskussionsdag satte man ett ord inom parentes. Med rätta, tyckte många av de närvarande debattörerna som menade att Knutbyförsamlingen inte vill inse sina snedsteg.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Universitetshuset, sal X. Det är där samtalsdagen hålls. Synnerligen lämpligt. Knutbytragedin är "Fallet X" i svensk kristenhet: Omtalat, omdiskuterat och omskrivet som ingenting annat.

En sådan händelse måste kristenheten relatera till, vilket kanske mest skett genom avståndstagande. Men kan verkligen andra kyrkor och rörelser avsäga sig ansvar?

Både ja och nej, tyckte den närvarande kyrkopanelen.

- Det var miljön som orsakade detta. Ett ledarskap som inte är ödmjukt och transparent skapar grogrund och är den mylla där nästan vadsomhelst kan hända. Det fråntar oss dock inte helt vårt ansvar, men man ska komma ihåg att vi redan innan mordet var där för att undersöka om uppgifterna om ett manipulativt ledarskap var riktigt, sa Sten-Gunnar Hedin, pingströrelsen.

Ledarskapet i Filadelfia Knutby var centralt i panelens analys. Biskop Ragnar Persenius talade om vikten av demokrati och om faran att en person tycker sig att Anden gestaltar sig först och främst i honom eller henne. Ulf Ekman, Livets ord, höll med.

- Alla ska prövas, ingen får ha en ställning där inte det går. Det finns alltid risker till osundhet och exklusivitet, det måste man vara försiktig med. Men det får inte ske på bekostnad av det vi ska göra som kyrkor, sa han och underströk tillsammans med övriga vikten av att svensk kristenhet inte går på reträtt utan tydliggör sitt arbete med Jesus i centrum.

Så långt kunde säkerhetsvakten som var utplacerad vid entrédörren gott ha drömt sig bort till annat. Först när Peter Gembäck, pastor i Filadelfia Knutby, äntrade estraden för att ge sin bild av församlingen i dag kändes det som att det hettade till något. Inte i hotfull bemärkelse, men väl med skarpa ordalag. Han markerade mot tyckare som inte brytt sig om att besöka själva och påstod att den i panelsamtalet som varit i Knutby - Sten-Gunnar Hedin - bara väckt avsky i församlingen. Vidare uttryckte han sig skarpt mot Eva Lundgren, forskare och författare av "Knutbykoden", och sa att hon borde skämmas för det sätt hon skrivit som "Helges förlängda arm".

- Det är äckligt - skäms! Helge är en lögnare och bedragare med enorm förmåga att dupera. Det som hände hade inte med miljön i församlingen att göra, sa Gembäck och tydliggjorde att han anser att all skuld ligger på Helge Fossmo som han markerade stort avstånd emot, inte minst genom att enbart nämna Fossmos mördade hustru med sitt flicknamn:

- Det var en fantastisk människa som miste livet, Alexandra Wikström. Låt oss inte glömma henne.

Det odelade ansvaret ligger på Helge Fossmo, menar Gembäck, och därför är det tämligen oviktigt att tala om att inte ledarskapet bytts ut eller förändrats sedan händelserna. Det var Helge och hans sätt som orsakade alltsammans, även om han medgav att ledarskapet borde ha sagt ifrån.

När Gembäck avtackades av moderator Anne-Louise Eriksson fick han en rungande applåd som varade åtminstone en minut. En stor del av församlingen, däribland pastorskollegan Kim Wincent, var närvarande.

Efter paus talade Eva Lundgren utifrån sin forskning som resulterat i boken "Knutbykoden". Hon underströk att hennes och Helges slutsatser inte är samma sak, men problematiserade ändå kraftigt den bild Gembäck tidigare givet. Hon kallade församlingen för fundamentalistisk och visade bland annat anteckningar, gjorde av Alexandra Fossmo, där hierarkin klargjordes: Jesus överst, sedan Tirsa (Åsa Waldau), därefter Helge.

Under föreläsningen visades även videoklipp från intervjuerna Eva Lundgren gjort med Helge Fossmo, där han exempelvis påstod att ingen kritik tas på allvar av församlingen.

- Jag är en orsak till det som skedde. Jag levde med en självbild och en verklighetsbild som var konstig, sa han bland annat men ville betona att han varken var ensam om det om ledaransvaret för det.

Avslutningsvis gavs det möjlighet för åhörarna att respondera. Flera församlingsmedlemmar från Knutby tog tillfället i akt och uttryckte frustration över att det inte verkar som att de räknas, som att deras historier inte anses betydelsefulla. Kim Wincent, pastor i Filadelfia Knutby sedan 1985 och nuvarande föreståndare, tyckte också att det lyssnades alldeles för litet till dem.

- Ni talar om att vi ska visa öppenhet. Vi har blivit synade av polis och media, vi ställde våra platser till förfogande men 100 procent av medlemmarna som svarade vid en sluten omröstning ville att vi skulle vara kvar, sa han och undrade vad de skulle göra för att få upprättelse.

Sten-Gunnar Hedin svarade direkt.

- Jag ger en inbjudan på en gång: vi möts gärna. Vi bad om att få ta del av de lärodokument som låg till grund under Helges tid och att få träffa ledarskapet, inklusive Åsa Waldau. Ni får den utmaningen igen.

Psykoterapeut Rigmor Robért, som även talade om familjerna och barnen i församlingen under dagen, tyckte att Filadelfiaförsamlingen i Knutby borde vara mycket mer självkritiska för att kunna räknas som trovärdiga.

- Helge är syndabocken för er, ni låter honom ta hela skulden. Det tycker jag är synd, sa Robért och betonade samtidigt att hon med det naturligtvis inte menade att frånta Fossmo från hans ansvar.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar