Konferenser arbetar för jämställdhet på estraden

Det är fortfarande vanligast med en man på estraden när det är kristen sommarkonferens. Men flera konferenser arbetar för att ge kvinnor samma utrymme.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Dagen skrev i går om nätverket Nelly, som samlats till sin första konferens. 70 predikande kvinnor träffades för att utbyta erfarenheter. De skickade även en passning till de som hävdar att det inte finns kvinnor som vill predika på de större kyrkoscenerna.

För 50 år sedan var mans­dominansen på kristna konferenser närmast total. Även om många konferenser fortfarande har en snedfördelning har mycket ändå förändrats. I dag är det inte längre udda med en kvinna som konferenstalare på ett stort kvällsmöte.

Söker en bra balans

En av konferenserna som medvetet strävat i denna riktning är Nyhemsveckan.

– Vi försöker hitta en så bra balans som möjligt. Det är viktigt att få med alla gåvor, och vi ser värdet av att få med olika rösterna, säger Tommy Wallin, som är föreståndare i pingstförsamlingen Mullsjö-Nyhem.

Tycker du att ni har ett ansvar för att ge kvinnor som förkunnar en plattform?

– Ja. Under Nyhemsveckan kommer ju människor från många olika håll, och konferensen blir ju något av en förebild, och då inte bara i frågan om kvinnliga förkunnare. Det ger genklang det vi gör, säger han.

Men för de flesta konferensbesökare verkar inte frågan om talarna är män eller kvinnor vara central.

– Det är möjligt att andra fått kommentarer, men jag kan inte påminna mig om att det varit någon större dramatik kring det.

Svårare att få kvinnor som talare

Det kan dock vara svårare att få kvinnor att ställa upp som talare.

– Känslan när vi pratar om det här är att det kanske är lite svårare att få kvinnor att säga ja.

Hönökonferensen vill ha balans

Hönökonferensen, som arrangeras av Hönö missionskyrka, försöker också sträva efter en balans mellan könen. Även på Hönö upplever man dock att kvinnor ibland tvekar inför uppgiften att tala på de stora mötena.

– Det är inte alltid man får de svar man vill när man frågar, säger Gunnar Ånskog, som är föreståndare i församlingen.

Känner ni ansvar för att lyfta fram kvinnor och ge dem en plattform?

– Inte specifikt så, men självklart vet vi att det vi gör blir en förebild för många. Och vi tycker det är viktigt att hämta erfarenhet från olika håll. Men vi märker också av att det blivit färre talare att välja mellan, inom Equmeniakyrkan är det till exempel färre anställda evangelister än tidigare. Så det är inte bara svårt att hitta kvinnor utan även män som är evangelister och gärna predikar på kvällsmöten.

Torpkonferensen har lika många män som kvinnor

Torpkonferensen, som arrangeras av Evangeliska frikyrkan, har i år lika många kvinnor som män som talare.

– För EFK i stort finns denna fråga konstant i bakhuvudet, men vi vill även ha bredd vad gäller ålder och bakgrund så att människor kan känna igen sig i de människor som står på estraden, säger Josefine Arenius, som bland annat arbetar med EFK:s konferenser.

Fler nej från kvinnor

Även inom EFK är det vanligare att kvinnor tackar nej till att tala än att män gör det.

– Visst är det så. Vi får generellt fler nej från kvinnor. Men det är något man måste börja arbeta med från tidig ålder så att tjejer uppmuntras att våga, säger hon.

Får sällan kommentarer om könsfördelning

Det är inte så ofta konferensledningen får kommentarer från besökare om könsfördelningen. Det kan dock förekomma under ungdomskonferensen Frizon.

– De yngre är mer medvetna om frågan, säger hon.