Globalt och lokalt i samverkan när pingstvänner möts

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Tänk globalt, agera lokalt. Numera stöter vi på tankebanan allt som oftast. Formulerad av företag, kommuner och intresseorganisationer, inte minst i relation till miljö- och rättvisefrågor. Allt detta i en tid när världen krymper genom ny it-teknik, mobiltelefoni och utbyggda flygkommunikationer.

Men tankegången är inte alls ny. Den saken är värt att påminna om i samband med att 1 500 pingstvänner från över 70 länder i kväll samlas till Världspingstkonferensens inledningsgudstjänst i Filadelfiakyrkan i Stockholm.


Jesus var tydlig med att det var ett globalt uppdrag han gav sina efterföljare: "Gör alla folk till lärjungar" (Matt 28:19). Lite senare uttryckte han: "Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns" (Apg 1:8)

Tidigt i den kristna rörelsen visades att det var genom det lokala som budskapet om Jesus fördes vidare. På plats efter plats bildades lokala församlingar som blev basen för att hämta kraft, växa i tron och berätta om det kristna livet. Först för de närmaste: grannar, släktingar och arbetskamrater, och sedan längre bort genom att skicka ut Paulus och andra som missionärer i det romerska riket; till mindre Asien och över till Europa.


När vi i dag talar om en vid pingströrelse i världen med närmare 600 miljoner människor, varav cirka 80 miljoner i den klassiska pingströrelsen, är det också här det lokala som är utgångspunkten. Precis som Jesus angav är rörelseriktningen: lokalt, regionalt och globalt.

Det är nu inte bara kristenhetens olika samfundsgrenar som har förstått att det lokala och det globala hänger ihop. Också idrottsrörelsen, fackföreningar, politiska partier och så vidare vet vad det betyder att få träffa andra med samma inriktning på livet.


För Världspingst konferensens del innebär det rika tillfällen att mötas till bön, lovsång och bibelundervisning, och att få lära sig av varandra.

Vi här i Sverige behöver få höra om allt det fantastiska som händer i kristenheten i andra världsdelar, och hämta impulser från andra kulturer, även om vi måste agera utifrån egna förhållanden. När Världspingstkonferensen vill utrusta ledarskapet i lokala församlingar runtomkring i världen så kan Sverige ge viktiga bidrag, men det är samtidigt behov som går tillbaka till oss själva.


Guds rike är inte begränsat av geografi, men beroende av lokala församlingar för att kunna bli synligt. Privatreligiositet är här ett lika stort hot som isolerade kristna gemenskaper utan strävan efter kontakt med sin omvärldskultur.


Tänk globalt, agera lokalt. Jag vill kalla det en kristen tankegång. De internationella kontakterna behöver vårdas och utvecklas. Missionsivern leda till konkreta insatser i andra länder. Men det lokala är grunden.

För varje svensk församling, pingst eller något annat, liksom för församlingar på andra håll i världen, gäller det att hitta vägar att berätta om Jesus i sitt närområde.

Om Andens kraft och insikt till detta ber jag inför Världspingstkonferensen.