Ivar Lundgren: Väckelse utan framgångsrecept

Pingströrelsen har inte sett potentialen i det arv den äger.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Det är ingen större konst att rada upp en önskelista för vad man vill ska bli bättre i kyrkan. Det finns många framgångsrecept men inte lika många framgångar. Men om man tittar på vår tids största väckelse måste man konstatera att den tillkommit utan något recept.

Katolikerna firade i juni, som Dagen har rapporterat om 2 juni 2017, den karismatiska förnyelserörelsens 50-årsjubileum med stora samlingar i Rom i närvaro av påve Franciskus. 30 000 personer från 230 länder deltog i firandet.

Denna rörelse, som först blev synlig i protestantiska kyrkor, är ett av vår tids största andliga fenomen. I början föreföll den ytterst obetydlig och omgavs av farhågor och fördömanden av förståsigpåare inom alla kyrkor, också inom pingströrelsen.

Den har berört alla kyrkor, men den har inte startats av någon kyrka. Inga kyrkliga organ eller ekumeniska kommittéer kan ta åt sig äran för denna förnyelseström.

Det är inte heller någon framstående kyrkoledare eller världsevangelist som har lanserat idén. Ingen enskild person kan pekas ut som upphovsman eller ledare för rörelsen. Ingen propagandaapparat har skapat den.

Inte heller pingströrelsen har gått i spetsen för denna väckelse trots att den är samma Andes barn som pingströrelsen. När en ledande pingstvän i USA, David du Plessis, började tala för denna väckelse, blev han fråntagen sina pastorsrättigheter och avsatt från sin post som sekreterare för Världspingstkonferensen.

Denna stora väckelse har kommit till kyrkorna trots att de från början inte förstod vad det handlade om. När den första förvåningen lagt sig och rörelsens frukter börjat visa sig insåg också kyrkornas ledande personer att det rörde sig om något som bara den helige Ande kunde åstadkomma.

Bland katolikerna välkomnade påven Paul VI förnyelsen 1975 och sedan har de följande påvarna visat samma öppenhet. Katolska kyrkan har varit bra på att ordna kurser, bibelstudier och seminarier om den helige Ande och på det sättet lagt en grund för ett sunt Andens liv inom kyrkans ram. Knappast någon annan kyrka har förvaltat denna gåva så väl och fått se så mycket välsignelse av den.

Anden skapar också en ny ekumenisk gemenskap. Rörelsen är ekumenisk från sitt ursprung. Den katolska karismatiska rörelsen föddes som en frukt av att andedöpta protestanter bad för katoliker i en liten bönegrupp i Pittsburgh i USA 1967, en händelse som få noterade då.

Jag är ingen expert på att bedöma kyrkornas behov, men jag har följt denna väckelse från dess begynnelse och sett att den fortfarande är full av liv. Jag tror att det för alla kristna finns mer att lära i den helige Andes skola. Inte minst för pingströrelsen, som kanske ännu inte har sett potentialen i det arv den äger.

Ivar Lundgren, författare, tidigare medarbetare på Dagen

Detta är del fyra i Dagens sommarserie där erfarna förkunnare delar sin vision för kyrkan.