Sanning satt på undantag

Lögn urholkar själen. Vi är inte gjorda för lögnen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

”Sanningen har sin givna plats i politiken, men den får givetvis icke drivas så långt att den motverkar mer övergripande syften”. Så formulerar herr stadsrådet Joel Eriksson i Grönköping sitt partis program.

Principen har blivit oväntat aktuell, när påhittade nyheter och alternativa fakta blivit gångbart mynt i det så kallade post-sanning-samhället. Desinformation är ett viktigt vapen i krig, där sanningen alltid blir det första offret. Informationskriget pågår för fullt, och källkritik är nödvändigare än någonsin för varje användare av internet.

Postmodernismen populariserade tänkesättet att sanningen alltid är relativ och någonstans mitt emellan. Parterna i en skilsmässotvist har förvisso olika versioner av sanningen och uppfattar sin egen respektive version som bokstavligt sann, i motsats till motpartens. Den sanningen är djupt subjektiv, den upplevda sanningen. Men objektiva sanningar finns faktiskt. Brottsoffer blir inte lugnade av försäkran att sanningen alltid är relativ, och domstolarna kan inte leva efter en sådan filosofi. De tusentals journalister som i detta nu sitter i fängelse för att de skrivit olämpliga sanningar hyllar inte relativismen; de har beskrivit en förtryckande verklighet så gott det går. Men för makten är sanning det som gynnar maktens syften.

Den som växt upp i en diktatur kan vittna om lögnens frätande inverkan på samhällsklimatet. När alla lurar alla måste var och en klara sig själv. Då blir lögn och stöld den normaliserade verkligheten. Men lögn urholkar själen. Vi är inte gjorda för lögnen. Vi måste leva i sanningen, även om den är svår att acceptera. Sanningen befriar.

Grekerna sade att sanningen är tankens överensstämmelse med verkligheten och formulerade principen att något inte samtidigt kan vara A och icke-A, inte samtidigt cirkel och kvadrat. Det är denna sanning som forskaren letar efter: den adekvata beskrivningen av ett faktiskt förhållande, en formulering som är tillgänglig för prövning och falsifiering. Naturvetaren letar efter formler som alltid gäller.

Den humanistiska forskningen kan inte drömma om samma exakthet men strävar efter att beskriva verkligheten (till exempel historien) så noga och rättvisande som möjligt men vet samtidigt att beskrivningen säger nästan lika mycket om samtiden som om det förflutna. Det är en tolkande verksamhet.

Det bibliska begreppet sanning är av existentiell natur. Det som är sant är pålitligt, trovärdigt, det som håller att leva på. Erfarenheten bevisar sanningen. Den som handlar efter sanningen kommer till ljuset och räds inte ljuset utan vill leva i det.