25 februari 2021

En tidning på kristen grundKultur

Birgitta – enastående men undflyende

Hon är en av de svenskar som gett oss världsrykte. En i sann mening ena-stående, den enda i sitt slag. Men vem var hon egentligen, heliga Birgitta? Var hon en samhällsmoder, en politiker, en visionär, en andlig ledare? Vi har sökt i skrifterna inför det stora Birgitta-jubileet som invigs i Vadstena till helgen, och kommer att skildra både Birgitta och jubileet här på Kulturen i en serie artiklar.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar