08 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Här är den nya tidens pastorspar

Camilla och Anders Olsson tillhör den nya tidens pastorspar. Han pastor med ansvar för två församlingar, hon lovsångspastor med uppgift att lyfta fram lovsången i församlingarna och se till att det produceras både sånger och cd-skivor. Nya Dagen träffade dem för att prata om lovsång.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar