09 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Pingströrelsens ledartidning nedlagd

Tidningen Alla ledare finns inte mer. Efter 60 år har pingströrelsen lagt ner sin tidning för barn- och ungdomsledare. Skälen är den ansträngda ekonomin. Utgivaren Pingst ung har varit tvungen att subventionera varje nummer. Tidningens deltidsanställde redaktör Helén Windarp, har därmed slutat. Pingst ung hoppas att deras webbplats i någon mån ska ersätta Alla ledare.

Fler artiklar från Kultur