Kultur

Det våras för nationalskalden Strindberg

Julens stora följetong i tv om August Strindberg har gjort en av våra nationalskalder aktuell, och i vår visas flera av hans pjäser. Att Strindberg satte fokus på samhällsfrågor vet de flesta. Mindre känt är hans kamp med trosfrågor och hans engagemang i fredsfrågor. Anders Bylander lyfter fram den okände Strindberg i två artiklar på kulturen i dag och i morgon, med utgångspunkt i två av författarens verk. Idag möter vi Strindberg efter infernokrisen, i pjäsen Till Damaskus , där temat är förlåtelse, omvändelse och försoning. Fakta:

Fler artiklar för dig