12 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Sommarläsning för dig som söker fördjupning

Den ivrige bedjaren, den ettrige polemikern, den kompromisslöse reformivraren. Alla tre är de bilder av Martin Luther, som porträtteras i två nya böcker. Bland vårens teologiska böcker finns också spännande böcker av bibelforskaren Richard Bauckman och Peter Halldorf. Här är sommarläsningen för den som söker fördjupning och analys.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar