03 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Radiogudstjänst: Liturgi från Iona Community

Radiogudstjänsten kommer från Gustav Adolfs kyrka i Borås. Det blir en gudstjänst inspirerad av musik och liturgi från Iona Community, en ekumenisk församling i skotska Glasgow med ett retreatcenter på ön Iona. Predikan av kyrkoherde Anders Ljungström.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar