16 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

En inbjudande vägvisare till Guds gränslösa nåd

Dagen recenserar Marcus Birros ”Evangelium enligt Marcus” (Libris).

Endast för prenumeranter
Fler artiklar