15 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Tolv skribenter kastar nytt ljus över Bibelns texter

Magnus Sundell (redaktör): ”Och Gud skapade människan. Noveller inspirerade av Bibelns berättelser.” (Libris)

Endast för prenumeranter

Birger Thureson

Birger Thureson har skrivit opinionsartiklar i Dagen i många år. Han har en bakgrund som författare och journalist, bland annat på Dagen. Nu skriver han personligt om livet som pensionär under vinjetten 60+.

Fler artiklar