12 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Mässa i det stora fängelset

I staden Picassent ett par mil från Valencia finns ett stort fängelse. Under förberedelserna för Europamötet besökte bröder och volontärer det, firade mässa tillsammans med fängelsekaplanerna och en grupp intagna och övade sånger.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar