09 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

När kyrkan välsignar mördare

Den nationalism som är på frammarsch i Sverige och andra delar av världen har inte sällan kristna kulturkonservativa förtecken. I flera av sina roma­ner har den franske historikern Max Gallo utforskat frågan om västvärldens kristna arv och om kyrkans förhållande till makten.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar