06 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Biskopen fascineras av djävulsstrid

Örebro. Hur kunde Dagens Nyheter i maj 1909 i triumf proklamera att djävu­len var avskaffad? Vad var moti­ven? Vad ledde det till? Och vad betyder det för oss i dag?

1 av 2
Endast för prenumeranter

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar