16 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

"Hur svarar man på en fråga när alla lyssnar?"

I sociala medier blir tempot lätt högt och tonen hård. Troheten till Kristus utmanar oss att se människan bakom tangenterna och söka det möte som leder till förståelse.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar