20 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Francesco Lotoro samlar musik som skrevs i koncentrationsläger

Man hade tagit ifrån dem allt: deras människovärde, deras familjer, deras hem, deras identitet – ja, nästan deras liv. Men ett kunde man inte ta ifrån dem: musiken de bar inom sig. Deras behov att uttrycka sig och lämna något efter sig, ett testamente till eftervärlden var obändigt och de skrev på allt de kom över, träbitar, pappersstumpar, dagboksblad – ja, till och med på toalettpapper om det fanns något.

1 av 3
Endast för prenumeranter
Fler artiklar