20 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Hagmans dogmatik berör och väcker gudslängtan

Patrik Hagman ”Om tron – att söka den djupa verkligheten” (Artos)

Endast för prenumeranter

Birger Thureson

Birger Thureson har skrivit opinionsartiklar i Dagen i många år. Han har en bakgrund som författare och journalist, bland annat på Dagen. Nu skriver han personligt om livet som pensionär under vinjetten 60+.

Fler artiklar