09 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Fråga: Vad är det bästa med "Minns du sången?

1 av 4

Eva Kihlström, Hjo:

– Att man får höra alla sånger som man haft med sig sedan barnsben. Sångerna har en sådan bredd i innehållet att de beskriver hela ens kristna tro.

Ingegerd Darius, Odensborg:

– Jag älskar de här gamla sångerna, man blir så välsignad av dem. Jag ser så dåligt, men jag kan de här sångerna sedan jag var liten så jag kan sjunga med för de sitter i minnet.

Läs också: Historiskt år för "Minns du sången"

Agne Ravik, Skövde:

– Att det skapar en musikmiljö som stimulerar människor att sjunga med i texter och melodier. "Minns du sången" är något som väldigt många män-niskor kan delta i.

Kent Fogelgren, Skultorp:

– Den fina gemenskapen och atmosfären. Jag älskar de här gamla sångerna och andan i dem. Utan Anden hade vi inte haft det här.

Läs också: Jubileumsåret gick i mål med julspecial i kapellet

Fler artiklar från Kultur