11 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Bibelns värld har präglat Sverige i grunden

Sverige som Nordens Sion, Sverige och Palestina som andliga grannländer. Det är bara ett par av de många ämnen som belystes i symposiet ”Svenskarna och Heliga landet” i Jerusalem förra veckan.

1 av 5
Endast för prenumeranter

Arne Lapidus

Arne Lapidus är Dagens korrespondent i Israel.

Fler artiklar