24 september 2020

En tidning på kristen grundKultur

EFK:s nya pionjärkurs riktar sig till "de missnöjda"

Under hösten startar utbildningen Ung Pionjär, för ung kristna mellan 16-25 år som vill dela med sig av sin tro med andra. Kursen arrangeras av bland annat Evangeliska Frikyrkan (EFK) och OM Sverige och kommer att genomförs på tre platser samt digitalt.

1 av 2

Utbildningen ska inspirera till att tänka nytt och med målet att forma nya kristna gemenskaper. Kursen arrangeras av bland annat Evangeliska Frikyrkan (EFK) och OM Sverige och genomförs på tre platser och digitalt.

Utbildningen riktar sig både till de som är ledare och drömmer om mer, men även till dem som är frustrerade och inte funnit sin plats ännu.

– Att man är missnöjd är faktiskt ett typiskt karaktärsdrag för en pionjär och vi vill ge dessa unga människors frustration ny pionjär riktning, säger Johannes Stenberg, församlingsplanterare i Linköping och anställd av EFK för att jobba med pionjära frågor.

Läs mer Lisa Fredlund blir ny ledarutvecklare inom Evangeliska frikyrkan

Läs mer Evangeliska frikyrkans styrelse vill inte ha teologiskt råd

Fler artiklar