13 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Karin Rubenson prisas på Bjärka-Säby

Prästen får stipendium för sin forskning om barn

Prästen Karin Rubenson har forskat om vad som händer i mötet mellan barn och gudstjänst. För denna insats tilldelas hon ett stipendium till pingstpastorn Samuel Halldorfs minne.

Därmed blir hon den nionde mottagaren av stipendiet som delas ut av det som formellt heter Stiftelsen för förkovran i Bibeln till pastor Samuel Halldorfs minne. Stiftelsen pekar på att Karin Rubenson genom sin forskning bidragit till en fördjupad “barnens teologi” för vår tid. “Genom att synliggöra barn och gudstjänstfirare lyfter hon fram barns förmåga till och behov av andlighet på ett sätt som utgör en utmaning för kyrkornas förhållningssätt till barn och unga”, heter det i pressmeddelandet om stipendiet.

Karin Rubenson prisas för sitt fokus på barns erfarenhet av gudstjänsten, hon beskriver relationen mellan barn och vuxna i ett sammanhang där tron uttrycks och formas.

Ur motiveringen: Genom sin förening av teologisk reflektion och församlingserfarenhet adresserar Karin Rubenson på ett tankeväckande och konstruktivt sätt de avgörande frågorna om kyrkornas förmåga att utgöra en miljö där unga människor tas på allvar i sin kamp för kristen tro på Bibelns grund i ett mångkulturellt samhälle.

Stipendiet kommer att delas ut i höst på Nya Slottet Bjärka-Säby. Samtidigt kommer ett seminarium om barn och gudstjänst att hållas, men datum för evenemanget är inte bestämt ännu.

Stiftelsen som bär Samuel Halldorfs namn grundades 2009. Samuel Halldorf (1930-2009) var föreståndare i Sionförsamlingen i Linköping åren 1978-1990 och spelade en avgörande roll för att familjen Ekmans donation av Nya Slottet till pingstförsamlingen skulle bli verklighet. Samuel Halldorf grundade en bibel- och träningsskola på Bjärka-Säby 1982 och stiftelsen vill genom stipendiet uppmuntra framför allt unga människor som gett viktiga bidrag till studiet och forskningen i ämnen som relaterar till fördjupningen av den kristna tron i vår tid.

Stipendiet är på 15 000 kronor och delas ut vartannat år. Tidigare pristagare är bland andra Eleonore Gustafsson (2010), Robert Eriksson (2014) och Nätverket Nelly (2019).

---

Fakta: Karin Rubenson

  • Född 1989.
  • Präst i Svenska kyrkan.
  • Lägger fram sin avhandling på temat “Karnevalsk gudstjänst – Barns plats i kyrkans liturgi” vid Teologiska institutionen på Uppsala universitet den 29 april i år.

---

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar från Kultur

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar