Kultur

Vackert om Peter Halldorfs teologiska resa

Stig Öberg har läst “Den svåra kärleken” av Peter Halldorf

Titel: Den svåra kärleken

Författare: Peter Halldorf

Förlag: Silentium skrifter (112 sidor)

Genre: Teologi/Andlig vägledning

Peter Halldorf kommer inte med något nytt i sin purfärska bok “Den svåra kärleken”. Nej, den handlar om kyrkans urgamla insikter. Den transponerar den kristna trons mysterium, Guds gränslösa kärlek, till en tonart som drabbar mig. Rakt igenom min bristande förmåga att hänga med i alla intressanta kyrkohistoriska, teologiska och religionsfilosofiska sofistikerade svängar.

Boken vimlar av referenser till främst östkyrkliga forna och nutida teologer, tänkare och författare. Men förutom allt det insiktsfulla den säger om den svåra kärleken är den också en skildring av Peter Halldorfs egen pilgrimsresa. Starten skedde för 30 år sedan, när han på uppdrag av tidningen Nytt Liv skulle recensera den engelske metropoliten Kallistos Wares bok “Den helige Ande i den kristnes personliga liv”. När pingstpastorn Halldorf i dag ser tillbaka på det han upptäckt i den östliga kyrkans spiritualitet och insikter i Guds kärlek beskriver han den resa han gjort som sitt livs nyktra rus.

Vad är det som gör kärleken så svår? Peter Halldorf berättar att när han i östlig och orientalisk kristendom mötte förståelsen av hur kärlek och frihet korresponderar med varandra blev det en av hans “mest drabbande existentiella erfarenheter”. Han menar att denna självklarhet är en “blind fläck i vår kultur”. För att kunna älska sin medmänniska måste man vara fri från begäret att bli bekräftad, att förfoga över vänskapen, att förhandla med kärleken och fri från varje tendens till makt. Det är maktlystnaden som gör kärleken så svår. Peter Halldorf knyter an till kenotisk teologi och till Kristushymnen i Filipperbrevet, där Paulus, efter att ha förmanat till den kärlek som är fri från “självhävdelse och fåfänga”, lovsjunger Kristus som avstod från allt för att älska “ända till döden” (Fil 2).

Boken är en osentimental men lockande, intensiv och positivt påträngande inbjudan och vägledning till en nödvändig pilgrimsfärd längs den svåra kärlekens väg.

bokomslag
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig