Kultur

Benny Hinns brorson skriver själavårdande om helande

Bo Wettéus har läst “Mer än en läkare”

"Mer än en läkare" av Costi W. Hinn

Titel: Mer än en läkare

Författare: Costi W. Hinn

Förlag: Sjöbergs (204 sidor)

Genre: Bibelstudium

För den som känner till något om kända personligheter i kristenheten i världen är namnet Benny Hinn välbekant, och kontroversiellt. Mer än kanske någon annan representerar Hinn det så kallade framgångsevangeliet och en helandeteologi, som i sin ytterlighet proklamerar ständig hälsa och absolut helande.

Costi W. Hinn är brorson till Benny Hinn och skriver i inledningskapitlet: “Under större delen av mitt liv, tills för dryga tio år sedan, befann jag mig djupt inne i den framgångsteologiska världen.

Men när jag väl insåg att jag hade levt och trott på en lögn som utnyttjade och vilseledde människor med falska läror om Jesus, helande och evangeliet, gjorde jag det som vem som helst skulle ha gjort: jag började studera sanningen”. Boken är resultatet av detta sökande.

En händelse som gjorde att Hinn omvärderade sin teologi var när deras baby Timothy drabbades av cancer. Allt ställdes på ända och Hinn och familjen började söka Gud på allvar. Timothy blev så småningom friskförklarad.

Boken är inte en bok om helande, utan presenterar en Guds- och Jesusbild som håller i framgång och motgång, sjukdom och hälsa, krig och fred, död och liv. Författaren skräder inte orden, när han skriver om helandeevangelister som bland annat i tv utlovar lycka, rikedom och hälsa, men samtidigt tar bra betalt för sina tjänster. Han skriver: “I framgångsevangeliets värld var omsorgen om de föräldralösa bara en uppvisning”.

Hinn ger en bibliskt förankrad, gedigen och sund beskrivning, inte om den Jesus vi vill ha utan den Jesus vi verkligen behöver. Han väjer inte för problem och svåra frågor, utan svarar på ett öppet, ödmjukt och själavårdande sätt. Han ger också många exempel från Bibeln och kyrkohistorien på människor som burit och förmedlat sin tro, trots svåra omständigheter.

Bokens budskap känns som en befrielse särskilt för de människor som blivit besvikna och sårade av obalanserad förkunnelse och den ger god, biblisk vägledning och råd åt lärare och förkunnare.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig