Kultur

Alf B Svensson presenterar eget personlighetstest

Stig Öberg har läst “Upptäck alla dina gåvor” av Alf B Svensson

Titel: Upptäck alla dina gåvor

Författare: Alf B Svensson

Förlag: Semnos förlag (88 sidor)

Genre: Psykologi/teologi

I sin senaste bok, Upptäck alla dina gåvor, berättar psykologen och författaren Alf B Svensson om hur hans första manus refuserades. Han kände det som “att bli sågad jäms med fotknölarna”. Men han besitter egenskapen “grit” – konsten att inte ge upp – och har nu hunnit skriva och utge 10 böcker som sålts i många tusen exemplar. I den nya boken tar han sig själv som ett åskådningsexempel på hur man med beslutsamhet och målmedvetenhet kan utveckla sina gåvor och även bristande förmågor.

Syftet med boken är att läsaren ska få hjälp att upptäcka sina specifika gåvor för att kunna förverkliga Guds plan med sitt liv. Författaren riktar sig till aktivt kristna och förutsätter att läsaren har en viss insikt i Bibelns undervisning om Andes gåvor. Men en stor del av innehållet utgår från utvecklingspsykologiska tankegångar och kan därför vara intressant även för den som inte är kristen.

Alf B Svensson skriver en del om de andliga gåvorna i den kristna församlingen men betonar också vikten av att lära sig förstå sina naturliga gåvor, ge dem näring, utveckla och använda dem. Han snuddar också vid några populära personlighetsteorier, till exempel det omdebatterade enneagrammet.

I boken presenterar Alf B Svensson en egen symbolisk beskrivning av olika personlighetstyper. Den handlar om att vara öga, öra, mun, hand, fot, hjärta, hjärna eller lillhjärna. Undervisningen är enkel och uppmuntrande men innehåller också förmaningar som läsaren kan spegla sig i för att få hjälp till en sund balans i utövandet av sina begåvningar.

Bokens sista del är ett självtest där man kan besvara cirka 20 frågor för att se sin “gåvoprofil”. På en skala 1-5 ska man bedöma i vilken grad man besitter vissa förmågor, till exempel “Jag är en god lyssnare” eller “Jag kan ge konstruktiv kritik”. Vid värde 3 eller mer uppmanas man att försöka utveckla den förmågan. Vid värde 1 eller 2 uppmanas man helt enkelt att inse sin brist.

Testet kan stimulera reflektionen kring vilka förmågor man har, speciellt om man, som författaren rekommenderar, får feedback från någon som känner en väl. Men rådet att droppa det man inte är bra på motsäger bokens positiva syn på personlig utveckling. Alf B Svensson blev ju själv en framgångsrik författare efter att ha fått sitt första bokmanus sågat. Han kanske skulle skriva en bok till, om “grit”.

"Upptäck alla dina gåvor" av Alf B Svensson.
Fler artiklar för dig