Kultur

DN:s kulturchef om sitt närmande till kristen tro

I helgens kulturkrönika låter han nästan förvånad över sig själv, att han med sin bakgrund kunde hamna där.

I en personligt hållen kulturkrönika i Dagens Nyheter beskriver tidningens kulturchef olika resor mot en kristen tro – en radikal fransk författares såväl som sin egen.

Sedan Björn Wiman kom till DN kultur från Expressen har han profilerat sig starkt med en rad texter om klimatkrisen. Det framkommer nu att parallellt med hans funderingar över en värld som håller på att krokna under trycket av mänsklig rovdrift och hänsynslös miljöförstöring, så har tankarna i hög grad också snurrat kring frågorna om det inre klimatet. Alltså det andliga välbefinnandet. I helgens kulturkrönika låter han nästan förvånad över sig själv, att han med sin bakgrund kunde hamna där.

Björn Wiman skriver:

“För egen del kan jag, född i ett hem så sekulariserat att jag inte ens döptes som barn, i dag bära ett kors kring halsen. Inte för att jag har ‘sett Gud’ eller tror mig kunna bevisa läran om Kristi uppståndelse, utan för att korset är ett tecken som gör det lättare för mig att hålla fast vid det jag uppfattar som heligt och rättfärdigt i denna värld. När jag går i kyrkan läser jag numera med i trosbekännelsen och Vår fader, inte för att jag underkastar mig varje ord, utan för att jag upplever själva utsägandet av dem som meningsfullt.”

Han fortsätter berätta att han tar nattvarden med en känsla av andakt. “Inte för att jag förnuftsmässigt omfamnar konsubstantiationsläran utan för att ritualen gör mig till del av en gemenskap som jag saknar i det övriga samhället, och när jag får möjlighet att tala i kyrkan om olika ämnen gör jag det med en känsla av att lokalen och sammanhanget gör andra tankar och ett annat språk möjligt.”

En liknande positionsförflyttning som den egna tycker han sig ana hos den franske “litteraturligisten Michel Houellebecq”, en kontroversiell tillika skandalomsusad författare som, enligt Olle Svennings recension i DN, i sin senaste roman Förinta “på djupt allvar” vågar “pröva existentiella och religiösa frågor”. Björn Wiman citerar även Sinziana Ravini som i GP förundrades över att den radikale nihilisten nu framträder som “kärleksapostel”.

Vänder sig mot svensk syn på religion

Han refererar också till en annan DN-text nyligen i vilken skribenten Kristina Lindquist uttryckte sin sorg över en förlorad gudstro, en text som fick stor spridning i kristna kretsar på sociala medier i samband med att den publicerades häromveckan.

DN:s kulturchef vänder sig mot den svenska synen på religion som försökt göra Guds existens till en antingen-eller-fråga.

Innan han sätter punkt för sin helgkrönika delar han ett personligt möte med en präst i Linköpings domkyrka. Björn Wiman har kommit dit i hopp om att få besked om huruvida han kan “kvala in” som troende.

Prästen ler och förklarar;

– Du är ju här nu. Det räcker. Du tror.

---

Fakta: Björn Wiman

  • Ålder: 52 år.
  • Familj: Fru och tre döttrar.
  • Bor: Söder om Söder i Stockholm.
  • Gör: Kulturchef på Dagens Nyheter och författare.
  • Har bland annat skrivit boken “Hatet mot judarna” (Fri tanke, 2021) och fått pris av Föreningen Förintelsens överlevande för sitt arbete mot antisemitism.

---

Fler artiklar för dig