Kultur

Världsevangelist: Sveriges funktionsnedsatta är en onådd folkgrupp

Nu inleder evangelisten Rickard Lundgren tv-satsningen “Hur funkar det” där han möter kristna funktionsnedsatta

Med en egen talkshow med funktionsnedsatta gäster vill evangelisten Rickard Lundgren rikta uppmärksamhet mot en grupp människor som behöver ges mer plats i kyrkorna.
Torsdag 9 februari har programmet ”Hur funkar det” premiär på Vision Sverige.

Evangelisten Rickard Lundgren är välkänd i kristna sammanhang bland annat för sitt arbete med att nå onådda folkgrupper i Asien och Afrika. Parallellt med evangelisationskampanjerna utomlands har han länge burit en längtan efter att få möta funktionsnedsatta med det kristna budskapet. Bland annat har han under åtta år funnits med på Pingströrelsens sommarkonferens Nyhemsveckan och arbetat med ”Unika möten”, en mötesplats för barn med NPF-diagnos.

Rickard Lundgren

Hur började det här engagemanget för dig?

– Min grabb Lukas är 21 år och har både autism och en intellektuell funktionsnedsättning. Det är han som fört mig in i det här frågorna och gett mig förståelsen till varför det är så viktigt.

– Visste du att det finns en miljon svenskar med NPF-diagnos och 100 000 svenskar med intellektuell funktionsnedsättning? För mig är det här en onådd grupp för kyrkorna och jag kommer att jobba lika hårt för att nå dem som jag gjort när jag försökt sprida evangeliet i en onådd grupp i Asien eller Afrika, säger han.

"Hur funkar det?!", Rickard Lundgren.

Människor med adhd kan sitta en hel gudstjänst i full panik och rädsla på grund av hur gudstjänsten är uppbyggd.

Rickard Lundgren talar engagerat och berättar att han sedan en tid tillbaka arbetar för Sveriges kristna handikappförbund med att driva frågor om tillgänglighet i mötet mellan kyrkor och människor med funktionsnedsättning.

Ett led i detta arbete är tv-satsningen Hur funkar det?! på kanalen Vision Sverige. I fem delar möter Rickard Lundgren funktionsnedsatta gäster för samtal om gudstron och livet. Gäster är exempelvis Jonas Helgesson, Ulrika ”Ulle” Gäfvert, Lena Maria Vendelius och Mackan Andersson. Programmen kommer både att sändas via linjär tv och Vision Sveriges webbplats.

– Det är en talkshow i “Skavlan-format” där man får möta människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga och lyssna till deras liv tillsammans med Gud. Ibland bjuder gästerna också på en sång eller dans efter samtalet, berättar Rickard Lundgren.

Vad har de här samtalen gett dig?

– De har gett mig otroligt mycket. När jag hör den norske skådespelaren Svein André Hofsø Myhre berätta på ett helt unikt och klokt sett om gudstron och livet med Downs syndrom så ger det svindlande perspektiv. Jag upplever samma sak när Mackan Andersson berättar hur allt slocknade 2012 och han plötsligt blev blind, men helt utan bitterhet.

"Hur funkar det?!", Rickard Lundgren.

– De här människorna har ju genomfört otroliga bragder, som Lena Maria Vendelius som gjort 75 Asienturnéer och vunnit flera VM-guld i simning. Jag tror att deras berättelser kan fungera som ett motgift till vår tids uppgivenhet och apati. Det här är människor som trots sina förutsättningar lever fantastiskt häftiga och inspirerande liv.

Rickard Lundgren beskriver att han särskilt kommer att bära med sig vittnesmålen från med gäster med NPF-diagnos om hur svårt det kan vara att trivas i kyrkan om man exempelvis har adhd.

"Hur funkar det?!", Rickard Lundgren.

– Det är viktigt att vi som kristna och församlingar tar till oss den smärtan. Människor med adhd kan sitta en hel gudstjänst i full panik och rädsla på grund av hur gudstjänsten är uppbyggd med stegrande ljud, ljus och någon av oss predikanter som kanske vill bygga upp en viss stämning.

Vad hoppas du att tittarna ska få med sig av att se ”Hur funkar det?!”?

– Jag hoppas att det här ska inspirera kyrkor och enskilda kristna att vilja välkomna de funktionsnedsatta in i kyrkan. Det finns en enorm potential till nya kontakter med människor som vi inte möter i dag. Att investera i de här människorna är en jätteviktig uppgift som kyrkan skulle må bra utav.

---

Fakta: ”Hur funkar det?!”

  • I programserien ”Hur funkar det?!” på Vision Sverige möter Rickard Lundgren tolv personer med utmanande funktionsnedsättningar och ibland även deras anhöriga
  • De fem avsnitten har fem olika teman; Att längta, Att prisa, Att ge, Att utmana och Att drömma.
  • Programserien sänds i Vision Sverige med start torsdagen den 9 februari.

---

Fakta: Om NPF-diagnoser?

NPF-diagnoser syftar på Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Exempel på vanliga funktionsnedsättningar är adhd, AST, Tourettes syndrom och språkstörning.

---

Fler artiklar för dig