Den rationella förklaringen till livets ursprung: Gud

Rationellt tänkande avvisar med tvingande nödvändighet tron på Gud. Det är en populär ateistisk ståndpunkt. Tobias Sunnerdahl hävdar i en nyutkommen bok, att Gud tvärtom är den enda rationella förklaringen till universums existens och livets ursprung.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller