Libris förlagschef får regnbågspris

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Jennie Sjöström, förlagschef på Libris förlag, tilldelas priset Regnbågsfisken. Utmärkelsen delas varje år ut av EKHO, de ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer.

I motiveringen skriver EKHO att Sjöström får priset för sitt ”engagemang för homosexuellas situation i frikyrkan och för utgivningen av två viktiga böcker i ämnet hösten 2017.” Böckerna som åsyftas är antologin ”Välkomna varandra” där skribenterna lyfter fram bejakande perspektiv kring homosexualitet i frikyrkan, samt Anton Lundholms biografi ”Välkommen in i min garderob”.

Jennie Sjöström.

Jennie Sjöström.

Foto: Natanael Gindemo
[x]
Lilla Erstagården