Personligt om strävan efter perfektion

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Shanua Niequist

”Var dag nog”

(Libris)

”Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?” Orden är gamla men fortfarande brännande aktuella. I boken ”Var dag nog” beskriver Shanua Niequist, dotter till den amerikanska pastorn Bill Hybels, hur hon under hela sitt liv strävat efter perfektion; i karriären, familjelivet och som kristen, där hon sett sig som ”en duktig soldat”. Utåt sett lyckas hon. Inuti blir hon allt mer olycklig, frånvarande och utsliten. Hennes berättelse handlar om hur hon en dag får nog av perfektion, prestation och sömnlösa nätter. Hon påbörjar en livsomvälvande resa där stillhet, närvaro och lekfullhet blir ledord.

Niequist vill genom att beskriva sin livsförändring inspirera läsaren att göra en liknande omställning. Boken innehåller relevanta tankar kring vikten av att grunda sin identitet och kristna tro i något djupare än prestationer.

Läsaren uppmuntras att söka mening och enkelhet i stället för ett ständigt jagande efter ytlig perfektion. Temat är angeläget och utmanade. Det genomgående individperspektivet tenderar dock att bli något platt. En intressant vinkel hade kunnat vara ett fördjupat resonemang kring grunden till problemet: finns det strukturella problem som bidrar till att stressrelaterade sjukdomar ökar, framförallt bland kvinnor? Och hur kan kyrkan vara en motkraft till detta, istället för en källa till ännu mer prestationskrav? Att endast uppmana till individens ansvar ter sig som en enkel lösning på ett komplext och växande samhällsproblem.

Hur vi skapar utrymme för stillhet och närvaro är centrala frågor i vår tid. För läsare som söker djupare reflektion kring ämnet är boken sannolikt inte till större hjälp. Dock är det en entusiastisk fallbeskrivning som kan inspirera till fortsatt begrundan.

Lovisa Alehagen

”Var dag nog” av Shanua Niequist.

”Var dag nog” av Shanua Niequist.

Foto: Pressbild
[x]