Stefan Torssell utmanar darwinismen

Stefan Torssell är författaren som är beredd att utmana darwinismen – men inte från en kristen utgångspunkt. I sin senaste roman drar han Darwins utvecklingslära till sin spets, där huvudpersonens övertygelse om slumpens verkningar störtar honom ner i ett moraliskt vakuum.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!