24 september 2020

En tidning på kristen grundKultur

Stefan Torssell utmanar darwinismen

Stefan Torssell är författaren som är beredd att utmana darwinismen – men inte från en kristen utgångspunkt. I sin senaste roman drar han Darwins utvecklingslära till sin spets, där huvudpersonens övertygelse om slumpens verkningar störtar honom ner i ett moraliskt vakuum.

Stefan Torssell är övertygad om att Darwins teori om livets uppkomst är både felaktig och farlig. Han förutspår ett paradigmskifte där vår tids världsbild byts ut. Det darwinistiska och marxistiska sättet att tänka försvinner. Det ersätts av ny kunskap om livets uppkomst, något som enligt Stefan Torssell leder till en annan syn på människan och nya förutsättningar för vetenskapliga framsteg.Stefan Torssell känner sig besläktad med pojken i berättelsen om kejsarens nya kläder.– Han är naken! ropar pojken, något alla egentligen ser men ingen vågar tro eller säga. Lika oklädd som sagans kejsare är Darwins utvecklingslära när den granskas vetenskapligt, hävdar Stefan Torssell.– När jag under 1990-talet började studera Darwin lite närmare blev jag förvånad över hur många förbehåll och osäkra antaganden hans teori innehöll, säger Stefan Torssell. Stefans slutsats blev att utvecklingsläran aldrig blivit bevisad, utan endast är en hypotes.– Det finns inga mellanformer som visar på en utveckling från en art till en annan. Dessutom finns flera icke reducerbara system i levande celler som helt enkelt inte låter sig förklaras med annat än intelligent design, säger han. – Upptäckten av DNA-molekylen är exempel på detta. Här finns koden för hur vi ska bli som individer, hur vi är designade. Denna information finns i varje cell. Om man lade ut alla DNA-molekyler i en människa på rad skulle det bli en linje som räckte ända till solen, säger Stefan Torssell.– DNA-molekylen är ett bevis på att livet inte är en slump. Det är jag helt säker på, säger Stefan Torssell. Att livet har en mening är nästan lika säkert, tillägger han.Vad är då meningen? Det vet inte Stefan Torssell. Men han betonar att det finns viktiga resonemang att föra. Vad innebär det att vara människa och vart leder den insikten?Under en skogspromenad med en granne kastade Stefan Torssell fram den frågan.– Att vara människa innebär att ta ansvar, blev grannens svar.För Stefan Torssell är det just vårt personliga ansvar vi berövats genom vad han kallar den ”mekaniska människans” intåg. Darwins tanke att allt uppkommit slumpvis och genom en långsam utveckling förändrade tänkandet helt. Människan kom att betraktas som inget mer än en produkt av det som påverkar henne utifrån, den mekaniska människan. I och med det försvann individens personliga ansvar. Individen förlorade också sin betydelse och ersattes av gruppen.– Jag tror att 1900-talet på ett sätt är det värsta århundradet i mänsklighetens historia. Visst har det varit mycket elände tidigare men det som hänt under detta århundrade är på sätt och vis det hemskaste. Tidigare var det barbari i en okunnig tid. 1900-talets grymheter styrdes av en vetenskaplig övertygelse.– Tänk på Stalin och Hitler, bägge darwinister. Jag tror att deras grymhet är en följd av den världsbild som skapats genom Darwin och Marx, men det är en skenbar vetenskap. Egentligen är det vetenskaplig vidskepelse det är frågan om, säger Stefan Torssell.Stefan Torssell minns hur han redan som tonåring samtalade med en skolkamrat om hur människan skulle ha kunnat uppstå av en slump.– Vi talade om ögat och hur det fungerar. För mig var det helt otänkbart att ögat och dess uppbyggnad skulle vara ett resultat av slumpen.Som ung gick Stefan till sjöss. Han läste mycket. Sedan dess har han arbetat som styrman och han är sjökapten. Han har en fil kand vid Uppsala universitet och tjänstgjorde under fem år som byrådirektör vid Sjöfartsverket.Skiftande erfarenheter från olika områden i arbetslivet och mycket läsande har gett Stefan Torssell självförtroende att stå på sig även om han inte är expert på ett område. Hans inställning är att bara för att alla är överens om en sak behöver den inte vara sann. Historien har många exempel på detta. Han tvekar inte att driva sin linje stick i stäv med en cementerad uppfattning som tron på utvecklingsläran. Han tycker inte heller att det är märkligt om det är svårt att ändra etablerade tankemönster. I den vetenskapliga världen är det många som byggt sin karriär och sitt anseende på darwinismen.Stefan Torssell ser också en ovilja till förändring i det politiska etablissemanget.Något som visar sig i vårt samhälles tendens att hela tiden kontrollera och styra medborgarna uppifrån.– Skattetrycket är det högsta i världen i en ickesocialistisk stat. Vi har gigantiska transfereringssystem och 500 myndigheter som reglerar våra liv. Samtidigt går det nästan inte att utkräva ansvar av någon enskild myndighet, säger Stefan Torssell.– Det är ingen slump att vi har 500 myndigheter. Den enskilde individen har ingen rätt därför att man inte har ett individuellt ansvar. Visst finns det sådant som är bra också, som att människor kan få vård. Jag förespråkar inte att vi ska bli som i USA, men där finns det ändå en respekt för den enskildes ansvar och rättigheter. Det är i grunden sunt, säger Stefan Torssell.I dag är Stefan Torssell författare på heltid. Han bor i Mariannelund. Hans senaste roman, ”Huset Scorfa”, som är hans andra, är en berättelse om en människa som lever med hundraprocentig kunskap om sitt ursprung och att det är en slumpmässig utveckling. Med den vetskapen blir hans liv cyniskt och utan moraliska hänsyn.Om nu inte darwinismen är sann. Om vi verkligen kan se bevis för en intelligent design bakom livet. Vad kommer i stället? För Stefan Torssell är det inga lätta frågor.– Det hade varit mycket enklare om jag varit kristen, säger han. Då hade svaret varit givet. Naturligtvis är det då Gud som är förklaringen. Jag är faktiskt förvånad över att de som tror är så tysta i de här frågorna, säger han.– Själv är jag är inte kristen eller religiös på något sätt. Jag kan visserligen tänka mig att en Gud på något sätt startade det hela och sedan drog sig tillbaka eller förlorade intresset för skapelsen. Jag vet inte. Jag har svårt att acceptera att någon av religionerna skulle vara mer rätt än de andra, att man måste tro på rätt sätt för att komma till himlen. Jag tror att det räcker med att man försöker ta ansvar i sitt liv. Ondskan tror jag inte på. Jag tror att motsatsen till det goda är okunskap, säger Stefan Torssell. 
Fler artiklar