06 mars 2021

En tidning på kristen grundLedare

Församling utan himmel

Kanske är kyrkans största synd i vår tid att hon drar gardinerna för himlafönstret

Endast för prenumeranter
Fler artiklar