09 maj 2021

En tidning på kristen grundLedare

Underlätta att ge livet som gåva

Regelverket kring organdonationer behöver ses över.

Endast för prenumeranter

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar