30 november 2021

En tidning på kristen grundLedare

Unga behöver vidgade insikter

Samlevnad är mer än sexualitet, skriver Elisabeth Sandlund

###
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Alla har vi en gång i världen varit unga. De konkreta minnena kan ha bleknat men nog minns vi väl tonårens villrådighet när de stora frågorna tornade upp sig och pockade på svar: Vem är jag? Vad ska jag bli? Vad innebär det att bli vuxen? Hur ser min framtid ut? Vad ska jag göra för att bli lycklig?

I bästa fall fanns vuxna i hem, skola och församling som kunde peka på vägval som ledde framåt. Men i alla tider har många unga lämnats i sticket att söka sina egna svar tillsammans med lika villrådiga jämnåriga.

Vuxenvärldens ansvar att utan att trycka ner och kväva ge vägledning är tyngre än någonsin. Det intensiva flödet av snabb och svårbedömd information via nätet och sociala medier saknar motstycke.

Det är tveksamt om det vid någon tidpunkt har funnits möjligheter för vuxenvärlden att kontrollera vad barn och unga tillägnar sig.

Men nu är den tiden definitivt förbi i surfplattornas och de smarta telefonernas era. Och att sortera och värdera är svårt för alla. Det kräver u­rskiljningsförmåga som förhoppningsvis förvärvas genom den livserfarenhet som det tar tid att tillägna sig.

Desto viktigare att perspektiven vidgas så att ungdomar får klart för sig att det som "alla" just i denna tid verkar tycka, tänka och göra inte alltid är det som leder till ett gott liv. Det gäller inte minst på samlivets och sexualitetens område.

Det material för samlevnads­undervisning som Dagen berättar om på nyhetsplats syftar till att unga ska få chans att upptäcka att ansvarstagande, långsiktighet och stabila relationer inte gör livet tråkigare utan bättre och rikare. Det är insikter som inte bara elever i kristna friskolor borde få ta del av.

Undervisning om sex och samlevnad är en plikt för hela skolsystemet och en rättighet för alla elever. Om detta kan ingen tvekan råda.

Mycket av det som lärs ut – vare sig det handlar om biologi, psykologi eller lagstiftning – kan och bör förmedlas sakligt.

Den tid är förbi när generade lärare undervisade lika generade elever om ”blommor och bin” och duckade för alla de frågor som pockade på svar som ofta inte heller föräldrarna var beredda att ge.

På det viset har öppenheten och frigjordheten i samhället fått positiva effekter. Men utan grundläggande värderingar och en etisk bas finns risken att pendeln slår över.

Det är exempelvis olyckligt om skolans undervisning förstärker sådant som tv-program som Paradise hotel förmedlar så att ungdomar l­uras i fällan att tro att sexuella experiment tidigt i livet tillhör det eftersträvansvärda eller rent av normala och kan genom­föras utan konsekvenser för framtiden.

Mot sådant bör moteld anläggas. Att göra det på ett respektfullt och lyhört sätt är ett ansvar som skola, hem och kyrka måste dela.

sexundervisning. Det material för samlevnads­undervisning syftar till att unga ska få chans att upptäcka att ansvarstagande, långsiktighet och stabila relationer inte gör livet tråkigare utan bättre och rikare, skriver Elisabeth Sandlund.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare